Procedura przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze służbowych urządzeń mobilnych

700.00  cena brutto

Procedura przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze służbowych urządzeń mobilnych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady i warunki korzystania ze służbowych urządzeń mobilnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystania z urządzenia mającego dostęp do Internetu. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty