Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wraz z klauzulą informacyjną

200.00  cena brutto

Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku do celów promocyjnych i działań marketingowych w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody oraz klauzulę informacyjną Administratora.

Podobne produkty