Wyniki wyszukiwania

UMOWA ZA 100 tys. zł.!

Umowa warta 100 tys. zł. !? Tym razem podmiot publiczny – jako Administrator zapłacił 100 tys. zł. za brak odpowiedniej umowy powierzenia z podmiotem przetwarzającym dane osobowe, zwanym Procesorem. Podczas migracji danych w instytucji państwowej zostały przekazane do wiadomości publicznej dane osobowe osób fizycznych, co spowodowało podjęcie przez organ nadzorczy UODO czynności kontrolnych, mających na

Więcej informacji »

Polski Ład – od kiedy prokurenci płacą składki zdrowotne? A od kiedy komplementariusze?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Polski Ład, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku prokurenci obowiązani są do uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu, analogicznie do członków zarządu, którzy już opłacają te składki od 1 stycznia 2022 roku. Prawodawca rozstrzygnął w ten sposób spór pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Finansów a przedstawicielami ZUS-u, którzy

Więcej informacji »

Siedmiokrotny wzrost kar

Zastanawiasz się, ile może wymieść kara za niezastosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w firmie? Do 4 % całkowitego

Więcej informacji »

Praca zdalna – co musi zapewnić pracodawca?

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie przepisów w zakresie pracy zdalnej.  Jaką pracę określamy mianem pracy zdalnej? Zdefiniowana zostanie jako praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania

Więcej informacji »

Polski Ład – to może Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta spółka akcyjna jest nowym typem spółki handlowej w prawie polskim, który po prawie dwuletnim vacatio legis został wprowadzony do porządku prawnego. Obok spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się trzecia – Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – która jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną przede wszystkim dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym start – upów, ale nie tylko, gdyż może zostać

Więcej informacji »

Formularz kontaktowy