Procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych i ochrony nośników zawierających dane osobowe

700.00  cena brutto

Procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych i ochrony nośników zawierających dane osobowe została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady tworzenia kopii zapasowych plików, archiwizacji oraz postępowania z nośnikami danych wykorzystywanymi do sporządzenia kopii zapasowych. Zawarte w nim również zostały kwestie związane z przechowywaniem kopii zapasowych i elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz z likwidacją nośników. Procedura odnosi się również do bezpieczeństwa i ochrony nośników informacji. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty